Kasulik info

ESMANE NÕUANNE

Tallinnas: https://www.lastehaigla.ee/sotsiaatootajad/

Tartus: https://www.kliinikum.ee/patsiendiinfo-andmebaas/sotsiaaltootaja-teenus-kliinikumis/

PUUE JA HOOLEKANNE

Lapse puude tuvastamine/puudega lapse toetus/ laste sotsiaalne rehabilitatsioon/ tööealise puude raskusastme tuvastamine (alates 16.a):
https://sotsiaalkindlustusamet.ee

TÖÖVÕIME JA TÖÖVÕIMETOETUS

Töövõime hindamine/töövõimetoetus (16.a):
https://www.tootukassa.ee/et/teenused/toovoime-hindamine

TOETUSED PUUDEGA LAPSE PEREKONNALE

Sotsiaalteenused, kohaliku omavalitsuse teenused, riigi poolt pakutavad teenused, haridustee:
https://epikoda.ee/lapsevanemale/riiklikud-toetused
https://epikoda.ee/lapsevanemale

ÕPPIMINE/KODUÕPE

Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt.:
https://rajaleidja.ee

ÕIGUSABI

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) pakub tasuta õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele:
https://www.epikoda.ee/oigusabi

VAIMSE TERVISE ABI

https://peaasi.ee
E-nõustamine:
https://noustamine.peaasi.ee/kysi-noustajalt
Laste vaimse tervise a heaoluga seotud küsimustes konsulteerida lasteabi telefonil 116 111 
(https://lasteabi.ee/et)
Koolipsühholoogi number 1226 (eesti keeles, E-R kell 16 -20), 1227 (vene keeles, T 16-20).
Helista 112, kui abiga viivitamise või selle andmata jätmise tagajärg võib olla surm või püsiv tervisekahjustus. Erakorraline psühhiaatriline abi kättesaadav suuremates Eesti haiglates 24/7.

Kui tegemist on pakilise murega, siis helista:

 • Lasteabi 116111 (24h)
 • Ohvriabi telefon 116 006 (24h)
 • Emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon 116 123 (igapäevaselt kell 14-24)
 • Eluliin 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-07)
 • Kiirabi 112 (24h)

 

Või pöördu erakorralisele vastuvõtule:

 • Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tallinnas: 6172 650 (24h) Paldiski mnt 52
 • Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tartus: 731 8764 (24h) Raja tn 31
 • Psühhiaatriaosakonna valvetuba Pärnus: 516 0379 (24h) Ristiku tn 1
 • Psühhiaatriakliiniku valvetuba Viljandis: 435 4255 (24h) Jämejala, Pargi tee 14
 • Erakorralise meditsiini osakond Narvas: 357 1795 (24h) Haigla 1
 • Erakorralise meditsiini osakond Ahtmes: 331 1074 (24h) Ahtme mnt 95

 

Esmatasandi tervishoiuteenused

https://www.sm.ee/tervise-edendamine-ravi-ja-ravimid/vaimne-tervis/vaimse-tervise-abi

Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus Sensus

https://www.sensus.ee

Confido Meditsiinikeskus

https://www.confido.ee/psuhholoogia-psuhhiaatria/ 

KUI LAPS HAIGESTUB VÄHKI

https://kasvaja.net/lahedastele/kui-laps-haigestub-vahki/

MEELESPEA VÄHIHAIGE LAPSE VANEMALE