Toeta Ukraina vähihaigeid lapsi

04.03.2022

Rahvusvaheline vähihaigete laste organisatsioon (Childhood Cancer International – CCI) palub annetusi Ukraina vähihaigetele lastele

Childhood Cancer International, mille liige on ka Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit, koordineerib koostöös Euroopa Lasteonkoloogide Seltsi (SIOP Europe) ja organisatsiooniga St. Jude Global ning koos CCI Ukraina vähihaigete laste organisatsioonidega toetust Ukraina vähihaigete laste ja nende perede abistamiseks. Ukraina vähihaiged lapsed vajavad abi pikema aja jooksul, olenemata sellest, kas nad viibivad Ukrainas või viiakse ravi jätkamiseks teistesse riikidesse.

  • Kuidas aidata?

CCI Europe algatas täna annetuskampaania, et toetada Ukraina vähihaigete laste peresid ja selleks loodi Ukraina vähihaigete laste hädaabifond.

Kõik rahalised vahendid koondatakse CCI Europe’i pangakontole ning annetusi kasutatakse range ja läbipaistva reeglistiku alusel, sealhulgas esitatakse iga annetuse kohta aruanne fondi eraldamise kohta.

  • Kuidas annetada Ukraina vähihaigete laste hädaabifondi?

Veebi kaudu annetades: https://ccieurope.eu/support-for-ukrainian-childhood-cancer-community/

Ukrainian childhood cancer emergency fund

 

Pangaülekandega:

Konto omanik: Childhood Cancer International – Europe

Pank: Erste Bank

IBAN: AT51 2011 1843 5194 4400

BIC: GIBAATWWXXX

Annetamisel palun kasutage selgituses märksõna “UKRAINE”, et määratleda annetuse sihtotstarve.

  • Kuhu annetatud raha läheb?

Ukraina vähihaigete laste hädaabifondist kaetakse järgmisi kulusid:

Reisikulud: Ukrainast põgenemine, perekondade ümberrühmitamine, transpordikulu koju naasmisel;

Meditsiinikulud: ravimid või meditsiinitarbed, vähiravi (kui seda ei kata riigi ravikindlustus)

Eluasemekulud: üürikulu, majutuskulu, Ukrainast pärit vähihaigete laste peredele (kui seda ei kata kohalikud valitsusvälised organisatsioonid);

Igapäevased kulud: toit, riided, hügieenitarbed;

Muud kulud: näiteks tõlkekulud.


St. Jude’s Global teeb koostööd Ukraina CCI liikmesorganisatsioonidega, et evakueerida hetkel akuutravis olevad vähihaiged lapsed Poola, kus nad saavad jätkata ravi haiglates. SIOP Europe’i hinnangul on 1000 vähihaigetest lastest pooled ägedas ravistaadiumis ja nad tuleb riigist välja viia. Seetõttu on käimas ulatuslik kaardistamine Euroopas, et välja selgitada, kuidas aidata Poolat ja viia patsiente edasi teistesse EL-i riikidesse. SIOP Europe võtab ühendust oma liikmetega, et uurida, millised Euroopa haiglad saavad patsiente ravile vastu võtta, kuna Poola haiglate võimsus saab kiiresti otsa. CCI Europe püüab saada oma liikmetelt koordineeritud abi ja selgitada välja valitsuste nõuded Ukraina pagulastele riiki sisenemiseks, et tagada nende vastuvõtt ning patsientide ja nende perede eest hoolitsemine (rahaliselt, sotsiaalselt ja eluaseme osas).

Soovin toetada