Tugiteenuste kättesaadavus muutub kriisiolukordades kiiremaks

07.11.2018

Meie liidu üheks eesmärgiks ja suureks südameasjaks on toetada vähihaigeid lapsi ja nende vanemaid haigusega toimetulekul, pakkudes neile vaimset tuge ja nõu uues keerulises olukorras lahenduste leidmiseks. Tegeleme pidevalt sellega, et haigetele oleksid riiklikult rahastatavad võimalused vaimse tervise teenuste kasutamiseks võimalikult hästi ja õigeaegselt kättesaadavad. 

45572505_2803802819637304_9178612752439050240_nParaku tuleb aga reaalsuses ette olukordi, mil psühholoogile vm vaimse tervise spetsialistile aja saamine võib võtta mitu kuud. See ei ole alati lahendus, sest kriisiolukorras inimene vajab tuge võimalikult kiiresti. Teame ja mõistame seda ning selleks, et pered saaksid kõige keerulisematel hetkedel psühholoogilist tuge senisest kiiremini, oleme alustanud koostööd MTÜga Minu Tasakaal. Koostöö raames püüame võimaldada psühholoogilisi tugiteenuseid meie peredele hetkel, mil neil seda kõige rohkem vaja on, ning leida vahendeid selle mõistlikus mahus finantseerimiseks.

Rohkema info saamiseks tuleb ühendust võtta meie liidu koordinaator-tugiisikuga.

Minu Tasakaalus töötavad psühholoogid, eripedagoogid, pereterapeudid jt spetsialistid, kes on saanud eriväljaõppe vähihaigete toetamiseks ning teavad, mida see keeruline haigus lapsele ja tema lähedastele kaasa toob.

Soovime Minu Tasakaalu meeskonnaga väga head koostööd ja täname toe ning abi eest!

Soovin toetada