EVLVL esitas ettepaneku seadusemuudatuseks

25.11.2018

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit esitas Sotsiaalministeeriumile ja Riigikogu sotsiaalkomisjonile ettepaneku ravikindlustuse seaduse muutmiseks.

Meie muudatusettepanek: kui lapse ravi hõlmab keemiaravi või tüvirakkude siirdamist, siis on kindlustatud isikul tagatud 60-päevane hooldushüvitise õigus sõltumata lapse diagnoosist.

Hetkeseis: EVLVL 20.01.2014 esitatud ettepaneku tulemusena on alates 01.07.2015 kindlustatud isikul õigus hoolduslehe saada hooldushüvitist alla 12-aastase lapse põetamise korral kuni 60 kalendripäeva, kui haigestumise põhjuseks on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas. Samas ei kata nimetatud muudatus kõiki diagnoose, mille raviks kasutatakse keemiaravi või tüvirakkude siirdamist.

„Meie liidu liikmeks olemisel ei ole oluline, kas keemiaravi või tüvirakkude siirdamist saaval lapsel on diagnoositud pahaloomuline või healoomuline kasvaja ning seetõttu peame seisma kõikide meie laste eest“, sõnas EVLVL juhatuse esimees Kaili Lellep. „Kindlustatud isiku 60-päevane hooldushüvitise saamise õigus alla 12-aastase lapse põetamise korral peab lähtuma lapse ravist, mitte üksnes diagnoosist, sest keemiaravi ja tüvirakkude siirdamise korral lapsevanema vajatav hool ei sõltu lapse diagnoosikoodist“, lisas Lellep.

Ettepanekuga toetasime ja täiendasime Eesti Hematoloogide Seltsi 02.05.2016 esitatud sarnast ettepanekut, mille valmimisse oli toona kaasatud ka Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit.

Ettepanek heakskiitmisel saaksid 60-päevase hooldushüvitise õigusega kaetud kõik alla 12-aastaste laste diagnoosid, mille ravi hõlmab keemiaravi või tüvirakkude siirdamist.

EVLVLi 19.11.2018 ettepanekuga saab tutvuda siit.
EHSi 02.05.2016 ettepanekuga saab tutvuda siit.

Soovin toetada