Võitlus 60-päevase hooldushüvitise eest – Ottomari lugu

07.02.2019

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab meie vahvast Ottomarist ja tema perest, kes peavad läbima raske raviteekonna. Kuigi Ottomari ravi on sama ränk nagu pahaloomulise kasvajaga lastel, ning nõuab vanematelt väga palju hoolt, aega ja tähelepanu, ei laiene tema vanematele 60-päevane hooldushüvitis, sest Ottomari haigus ei ole pahaloomuline.

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate liit leiab, et siinkohal ei ole perede diagnoosipõhine eristamine õiglane ning lähtuma peaks eelkõige lapse ravist. Esitasime vastavasisulise ettepaneku ka eelmise aasta novembris Sotsiaalministeeriumile ja Riigikogu sotsiaalkomisjonile. Meiepoolse ettepaneku leiab siit.

pilt

“Meie ei tee vahet, kas lapsel on healoomuline või pahaloomuline kasvaja – kui tema raviks kasutatakse keemiaravi või luuüdi siirdamist, on raviprotsess ja raviga kaasnevad riskid samad ning on mõeldamatu, et lapsevanemal ei ole tagatud riiklikult võimalust selle pika raviperioodi jooksul oma lapse kõrval olla,” selgitas EVLVL esinaine Kaili Lellep, et vanemate osalemine pikas raviprotsessis on äärmiselt oluline.

Kuvatõmmis debatisaatest “Teises toas räägiti”

“EVLVL jätkab Ottomari ja teiste sarnaste haigustega laste eest võitlemist senikaua, kuniks oleme jõudnud rahuldava lahenduseni,“ kinnitas Lellep.

Ottomari lugu debatisaates

Ottomari keerulisest ravist, teekonnast ja meie liidu ettepanekust oli juttu ka BFM-i tudengite magistritööna valminud meelelahutusliku vungiga debatis “Teises toas räägiti“. Eesti Hematoloogide Seltsi ja meie liidu ettepanek leidis käsitlust ja arutamist alates saate 32 minutist (31 min 50 sekundit).

Stuudios olid teema üle arutlemas riigikogu liige Hanno Pevkur (REF), tervise- ja tööminister Riina Sikkut (SDE), endine riigihalduse minister Jaak Aab (KE) ning spetsialist tervishoiu valdkonnas Hasso Uuetoa (EKRE). Debatti juhtis Taavi Libe.

Saate kommentaarina selgitas liidu esinaine Lellep: „Selles ongi praegu kõige suurem probleem, et riik teeb vahet, kas lapsel on pahaloomuline või healoomuline kasvaja. Oleme kahel korral teinud ravikindlustuse seaduse muutmise ettepaneku, et alla 12-aastast last põetaval lapsevanemal oleks samuti tagatud 60-päevane hooldushüvitis, kui lapse raviks kasutatakse keemiaravi või tüvirakkude siirdamist.”

Debatis osalnud terviseminister Riina Sikkut ei osanud kommenteerida, kuidas ja kas on Eesti Hematoloogide Seltsi ja meie liidu kahel korral esitatud ettepanek lahendust leidmas ning peatus pikemalt hoopis perede suurel hoolduskoormusel ja kehval tugisüsteemil, nentides, et riik pole olnud siiani olnud valmis piisaval määral vajalikke tugiteenuseid, sealhulgas ka 60-päevast hooldushüvitist pakkuma.

Lugemist:

Meie liidu ettepanekust saab lugeda siit.

Debatisaade „Teises toas räägiti“ on leitav siit.

Eesti Päevalehe artikkel on leitav siit.

Soovin toetada