Kinnitati Eesti riiklik vähitõrje tegevuskava aastateks 2021-2030

06.05.2021

Vähitõrje tegevuskava aastateks 2021-2030

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik kinnitas Eesti riikliku vähitõrje tegevuskava aastateks 2021-2030. Tegevuskava eesmärk on vähijuhtude ja -surmade arvu vähendamine ning vähipatsientide elukvaliteedi parandamine. Terviklik kava hõlmab kõiki vähitõrje valdkondi alates ennetusest, diagnostikast ja ravist kuni vähijärgse perioodini inimese elus.

Vähitõrje tegevuskava sisaldab ka laste ja noorte onkoloogia ning hematoloogia olukorra ja probleemikohtade ülevaadet, eesmärke ja nende lahendamiseks vajalikke tegevusi ja soovitusi. Laste (0–14 aastat) ja noorte (15–24 aastat) kasvajate näol on tegemist väga harva esinevate haigustega, mille sagedus suureneb Eestis ~0,5% aastas ning mis on nii varases eas kolmas surma põhjus.

Vähitõrje tegevuskava koostamiseks on 2020. aasta II poolaastal kohtunud 16 laiapõhjalist töörühma, kuhu kuulus üle 100 eri valdkonna eksperdi, sh perearstid, vähi diagnoosimise ja raviga tegelevad arstid ja teised spetsialistid, patsientide esindajad, Tartu Ülikooli, Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi esindajad. Patsientide esindusorganisatsioonina osales laste ja noorte onkoloogia ning hematoloogia tegevuskava ettevalmistamises ka Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit.

Tegevuskava ellu rakendamist hakkab jälgima vähitõrje tegevuskava juhtrühm koostöös sotsiaalministeeriumi ja ministeeriumi allasutustega.

Vähitõrje tegevuskava seab tegevussuunad aastateks 2021-2030 ja on kättesaadav siit.

lapsel on vähk

Soovin toetada