Aasta lõpuks valmib riiklik vähitõrjeplaan

13.07.2020

Meie Liit osaleb vähitõrje tegevuskava juhtrühma töös ja aitab aasta lõpuks koostada riikliku vähitõrjeplaani.

Sotsiaalminister Tanel Kiik moodustas eri organisatsioonide esindajatest koosneva vähitõrje tegevuskava juhtrühma, mille eestvedamisel valmib 2020. aasta lõpuks riiklik vähitõrjeplaan. Vähitõrje tegevuskavas defineeritakse vähitõrje prioriteedid ja eesmärgid Eestis. Järjest suureneva vähikoormuse tõttu (lastel 0-14-aastat 0,5%, noortel 15-39 aastat 2% aastas) on just selline tegevuskava vajalik ning rahvusvahelisele kogemusele tuginedes on näidanud, et läbimõeldud vähitõrjeplaan aitab vähendada nii vähki haigestumist ja suremust kui ka parandada vähihaigete elukvaliteeti.

Sotsiaalministeri moodustatud vähitõrje tegevuskava juhtrühma kuuluvad Eesti Vähiliidu, Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu, Eesti Onkoloogide Seltsi, Tartu Ülikooli rahvatervishoiu lapsel on vähkja peremeditsiini ning kliinilise meditsiini instituudi esindajad, Eesti Õdede Liidu, Ravimiameti, Eesti Haigekassa, Tervise Arengu Instituudi ning Sotsiaalministeeriumi esindajad. Plaani koostamiseks moodustatakse Tervise Arengu Instituudi koordineerimisel eri valdkondade ekspertidest koosnevad töörühmad ning kaasatakse ka patsientide esindajad.

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liitu esindab juhtrühmas põhiliikmena Kaili Lellep ja asendusliikmena Luive Merilai. Esimesel juhtrühma avakoosolekul, 9. juulil 2020 seati paika peamised valdkonnad, mille kaudu eesmärkideni jõutakse ning meie Liidu peamine ülesanne on sellel tasandil kaasa rääkida vähihaigete laste ja nende lähedaste huvide eest. Juhtrühmas on eraldi käsitluse all haavatavate sihtrühmadena lapsed (0-14) ja noored (15-39) ning meie peamine huvi on seada pikaajalised strateegilised eesmärgid ja tegevuskava just alaealiste ja nende lähedaste heaolu suurendamiseks.

Kuna oleme aastaid pidanud Liidu siseseid debatte, kuhu püüelda vähihaigete laste ja nende perede heaolu suurendamisel, haiguse ennetamisel ja ravijärgsel perioodil, saame patsiendiorganisatsioonina nii mitmeski teemas oma laste ja nende lähedaste tulevase heaolu nimel kaasa rääkida.

Loe lähemalt: https://www.sm.ee/et/uudised/aasta-lopuks-valmib-riiklik-vahitorjeplaan

Soovin toetada