Meelespea vähihaige lapse vanemale

24.09.2019

Meie Liit on koostanud vähihaigete laste vanematele ajakohase infovoldiku, mis aitab lapsevanemal kriisisituatsioonis orienteeruda ja leida kogu vajalik teave, millega tal seni pole olnud vajadust kokku puutuda, ühest kohast.

Lapse raske haigus on iga lapsevanema jaoks emotsionaalselt väga kurnav. Ühtlasi tähendab see tohutut muutust terve pere elukorralduses. lapsel on vähk 8Lapsevanemad omakorda vajavad kõikvõimalikku teavet, mis uues olukorras aitab paremini hakkama saada. Meelespea annab lühikese ülevaate selle kohta, kust ja millist abi lapsevanem otsida võiks.

Meelespea on paberkujul kättesaadav laste onkoloogia osakondades nii Tallinnas kui Tartus. Voldik on ka kättesaadav ka elektroonselt meie kodulehel.

Voldiku kujunduse tegi Ester Soidla ja fotod Annika Metsla

Soovin toetada