Esialgne kokkuvõte Liidu 2019. aasta kulutustest

30.01.2020

Edastame esialgse ülevaate Liidu 2019. aasta kulutustest, mis hilisemalt võivad veel pisut täpsustuda, kuna kõik eelmise aasta kulutused ei ole kantud ning lõplikus aruandes esineb väiksemaid muudatusi. Siiski saame juba praegu anda ülevaate kulutuste mastaapidest ja tehtud tööst.

 

TUGIKESKUSE TERAAPIAD

_05A8202Peamiseks Liidu kuluartikliks on meie põhitegevus ehk tugikeskus, millele kulub peamise osa meie eelarvest – eelmisel aastal kokku 85732 eurot. Suuremad tugikeskuse kuluartiklid on seotud lastele ja peredele psühholoogilise toe tagamisega, kuna riiklikud vahendid ei jõua piisaval määral või kiirusel abivajajateni. Seega on tugikeskus taganud teraapiate järjepideva läbiviimise ja perede toetuse osakondades (14369 eurot), korraldanud erinevatele sihtrühmadele perede teraapiaseminare keeruliste olukordadega toimetulekuks (18130 eurot) ja tasunud nii lapse kui lapsevanema kriisiolukorras psühhiaatrilise või psühholoogilise toe ja vastuvõtu (2518 eurot), aidates peredel võimalikult kiiresti esmasest kriisist välja tulla ja suunata eluga edasi minema. Muu hulgas tegime me pikaajalise koostööleppe ka dr Klounidega, kes lisaks osakonnas korraldatud loovteraapiale käivad kord nädalas (Tartus 2x kuus) meie laste osakonnas lapsi lõbustamas, võttes seejuures arvesse meie laste tervislikke iseärasusi.

 

RAVIKULUD JA RAVITOETUSED

Lisaks oleme tugikeskuse eelarvest kandnud lapse ja lapsevaema kulud olukordades, kus Eesti Haigekassa kannab küll lapse ravikulud teises EL liikmesriigis, kuid transpordikulud ja kohapealne elamiskulu tuleb kanda last hooldaval lapsevanemal enda. Ka nendes olukordades on liit 2019. aastal õla alla pannud ja tasunud kulutusi summas 17458 eurot_05A8147Erinevalt eelmiste aastate suurtele ravi- ja ravimikulutustele, mida Eesti Haigekassa ei rahastanud, on 2019. aasta olnud meie jaoks väga õnnelik aasta ning peaaegu kõik lapsed on saanud ravi riigi vahenditest. Ravimite kulu Liidule eelmisel aastal oli üksnes 5199 eurot, kuid aastad ega päevad ei ole vennad ning see võib minutipealt muutuda, mis paneb taaskord Liidu suure surve alla lisaraha leidmiseks. Teeme omalt poolt kõik, et ükski laps ei jääks abita ega ravita.

 

TUGIKESKUSE ÜLALPIDAMISKULUD

LuiveTugikeskuse jooksvateks kulutusteks kulus 2546 eurot, mis hõlmab kõike meie laste heaks tehtavat – alates haiglas viibivatele lastele üllatusena toodavatest sünnipäevatortidest, haiglas viibivatele lastele korraldatud piparkoogipidudest, valentinipäevadest ja muudest osakonnas toimuvatest üritustest, mida me vaatamata olemasolevale eelarvele oleme suutnud enamasti korraldada heade sponsorite toel kui ka jooksvatest kuludest. Ja mõistagi ei toimiks Liidu tugikeskus ilma koordinaator-tugiisikuta, Luive Merilaita, kes on lapsevanemate jaoks olemas nii öösel kui päeval toetamas ja suunamas ning andmas lootust. Kindlasti ei vasta tema töökoormus ja emotsionaalne pinge, mis tema tööga kaasneb, palgale, mida meie Liit on võimeline maksma (25 512 eurot), kuid meie suureks õnneks ja tänuks tuli meile eelmise aasta juunist alates appi Taevapark OÜ, kes toetab aasta jooksul igakuiselt teatava lisasummaga koordinaator-tugiisiku töö tasustamist, et tagada tema töö jätkusuutlikkus ja abi kättesaadavus.

 

PARDIRRALLI

On meie iga-aastane traditsiooniline üritus, mille õnnestumisest sõltub meie Liidu käekäik igal järgmisel aastal. Nimelt kogume me_05A8171 Pardiralliga enamiku oma Liidu eelarvest, millega eelkõige täita tugikeskuse kohustusi, et tagada igale vähihaigele lapsele rõõmus tänane päev ja et kõigile saabuks ka homne. Samuti katame Pardiralliga kogutud rahast laste ravimite kulutused. Pardiralli kulude eelarve oli eelmisel aastal 16014 eurot, mis omakorda tõi meie liidule tagasi 183294,30 eurot, sest kokkuleppe kohaselt annetasime 78554,70 eurot oma partneritele. Pardiralli korraldamiseks ei kasutata annetajate raha, vaid korraldamise kulud kaetakse kas riigi ja sponsorite või üksnes sponsorite toel.

 

MUUD KULUD

Meie Liidu iga-aastaseks traditsiooniks on saanud ka Liidu suveseminari korraldamine peredele, mis on aasta aastalt muutunud populaarsemaks. Suveseminari maksumus, arvestades perede osalust ja hangitud sponsorite arvu, osutus märkimisväärselt mõistlikuks – 15484 eurot.

Teiseks sama populaarseks ürituseks on meil osutunud jõulupidu, millel 2019. aastal oli taaskord rekordilähedane osalejate arv. Sellele vaatamata suutsime oma eelarve ja kulutused hoida tasakaalus ning saime jõulupeo peetud tänu suurele sponsorile, Taevapark OÜ, 1230 euroga.

Lisaks osakonna loovteraapia võimalustele oleme eelmisel aastal loonud Tartu osakonnas interaktiivse virtuaalse mängutoa noortele, mis sunnib nagunii virtuaalmaailmas viibivaid noori ka õige pisut end selles virtuaalmaailmas liigutama, mis on väga oluline pikka aega haiglas viibivatele lastele. Interaktiivne mängutuba on valminud Futuruum põhimõttel ja nendega koostöös ning läks maksma 4031 eurot.

Loomulikult ei ole me saanud ka liidu toimimiseks vajalike üldkuludeta, milleks oli 9264 eurot ja raamatupidaja tasuga 1872 eurot. Nimetatud kulutused oleme katnud muudest allikatest kui annetused (näiteks EPIK tegevustoetus, muud sihteraldised).

Esialgse arvestuse kohaselt on Liidu eelmise aasta kulutused kokku 129729 eurot. Täpsema kulude ülevaate koostame varakult majandusaasta aruandes, mille palume taaskord revisjonikomisjonil üle hinnata ja üldkoosolekul kinnitada.

Soovin toetada