Panustame patsiendikesksema tervisehoiuteenuse osutamisse

30.11.2019

Eelmisel nädalal toimus juba teist korda TÜK Patsientide nõukoja koosolek, mille üheks liikmeks 12-liikmelises nõukojas on ka Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit, mida esindab Kaili Lellep.

Patsientide nõukoja tegevuse eesmärgiks on parandada TÜK tööprotsesse, füüsilist haiglakeskkonda, patsiendiinfo ja -õpetuse sisu ning suurendada ka patsientide rahulolu. Nõukoja tegevus ei mõjuta küll otseselt ravitulemusi, kuid patsientide ja lähedaste kaasamine on tulemuslik patsiendikesksema tervikliku tervishoiuteenuse osutamisel.

Nõukoja esimehe Donald Kiidjärve sõnul on arutamist vajavate teemade ring lai, näiteks patsiendi, tema lähedase ja arstkonna lähenemine üksteisele, tagasiside, parim patsiendikogemus, teenuste kättesaadavus, digiteenused, kogemusnõustamine, ravikeskkond ja palju muud.

Meie liit seisab Patsientide nõukojas just nimelt patsiendi lähendaste – vähihaigete laste ja nende vanemate eest ning annab pikaajalise kogemuse kaudu Kliinikumile väärtuslikke sisendeid seatud eesmärkide saavutamiseks.

Foto: Andres Tennus

 

ühispilt

Soovin toetada