Neuroblastoomi ravim sai riikliku rahastuse!

15.01.2019

Alates selle aasta jaanuarist jõustus Vabariigi Valitsuse määrus, mille kohaselt sai meie liidu lapsi Annabeli ja Taurist aidanud kõrgriski neuroblastoomi ravim beetadinutuksimab riikliku rahastuse.

„Meie liidul on selle uudise üle otse loomulikult väga hea meel, et niivõrd harva esinevate diagnoosiga laste ravi kuulub edaspidi riigi rahastatavate tervishoiuteenuste loetellu,“ rõõmustas liidu esinaine Kaili Lellep. „Niivõrd keeruka ja kalli ravi rahastamine üksnes annetajate toel on väga suur väljakutse,“ lisas ta.

IMG_4571-1_largeÜle-eelmisel aastal sai ravim Taurisele ja Annabelile soetatud heade annetajate ja Pardirallil osalenute abiga meie liidu ja Vähiravifondi Kingitud Elu koostöö tulemusel – Taurise ja Annabeli raviks kulus kokku üle 250 000 euro heade annetajate raha. Kokku panustas meie liit laste ravisse 143 062 euroga. Suur-suur aitäh teile kõigile!

Mis on beetadinutuksimab?

Tegemist on uue ravimiga, mis sai Euroopa Liidus müügiloa alles üle-eelmise aasta mais. Ravimi eesmärgiks on kõrgriski neuroblastoomi siirdamisjärgse retsidiivi tõenäosuse vähendamine ja sellega üldise elulemuse pikendamine (Allikas: Eesti Hematoloogia Seltsi taotlus)

Annabel.

 

Ravi beetadinutuksimabiga osutatakse 12-kuusele või vanemale kõrgriski neuroblastoomiga patsiendile, kes on varem saanud induktsioon-keemiaravi, millega on saavutatud vähemalt osaline ravivastus, ning kes on seejärel saanud müeloablatiivset ravi ja kellele on teostatud vereloome tüvirakkude siirdamine. Muudatus on kooskõlastatud Eesti Hematoloogide Seltsiga.

Vabariigi Valitsuse 13.12.2018 määrus nr 116 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu“ on leitav siit.

Loe veel:

Neuroblastoomi ravim võib saada riikliku rahastuse

Annabeli lugu

 

Soovin toetada