Iga päev loeb – ehk uueneva vähiravi kättesaadavus täna ja tulevikus

16.10.2020

Meie Liit osales huvigrupina tänasel Riigikogu sotsiaalkomisjoni virtuaalsel avalikul istungil „Iga päev loeb – ehk uueneva vähiravi kättesaadavus täna ja tulevikus“.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil tegid ettekanded onkoloog Peeter Padrik, Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse, Ravimiameti meditsiininõunik Alar Irs, Eesti Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhataja Erki Laidmäe, Tervise Arengu Instituudi epidemioloogia ja biostatistika osakonna juhataja Kaire Innos ja Eesti Vähiliidu nõukogu esimees onkoloog Vahur Valvere. Istungi sessiooni juhatas prof Everaus.

Peamised kokkuvõtvad sõnumid jäid kõlama, et ravimitootjad ja riik peavad tegema mitmetes aspektides suuremat koostööd, et muuta innovatiivsed vähiravimid patsiendile kiiremini kättesaadavaks.

Seejuures rõhutati mitmel korral ka vähitõrjeplaani aastateks 2021-2030 ja selle vajalikkust ning mis meie Liidu kaasabi valmib käesoleva aasta detsembriks.

RK

Loe lisaks vähitõrjeplaani ettevalmistustest:

  • https://www.sm.ee/et/uudised/aasta-lopuks-valmib-riiklik-vahitorjeplaan?fbclid=IwAR2S84yd1oDTrVKqWLdFpPvv3Haujhvp9GVOAmUSx6O2rPeRz3l3TsgnaLM
  • https://tervis.elu24.ee/7086777/riikliku-vahitorjeplaani-avalik-arutelu-toimub-detsembris?fbclid=IwAR1v8sw-ydeM7WRVDHW0iwW-M3FNiEsNgEmcxO73Oupt9mdlrhJqclUPCGM

Soovin toetada