Taotleme liikmelisust rahvusvahelises organisatsioonis

31.01.2020

Meie Liit esitas käesoleva aasta alguses taotluse vähihaigete laste vanemate rahvusvahelise organisatsiooni Childhood Cancer International liikmeks astumiseks. Taotlus loeti vastavaks ning esitatakse Childhood Cancer International juhatusele esialgseks heakskiitmiseks 23.-24. märtsil 2020. Taotluse lõplik heakskiitmine toimub Childhood Cancer International üldkoosolekul, 15. oktoobril 2020.

 

lapsel on vähkChildhood Cancer International (CCI) on suurim rahvusvaheline organisatsioon, mis esindab vähidiagnoosi saanud laste peresid. CCI soovib teadvustada ja näha maailma, kus nii vähki põdevate laste kui ka nende perede probleemid on nii lühi- kui ka pikaajaliselt arusaadavad nii peredele endile, tervishoiutöötajatele kui ka laiemale üldsusele, et tagada vähidiagnoosi saanud lastele võimalikult hea hooldus sõltumata asukohast diagnoosi saamisel või sellele järgnevalt. CCI visioon on edendada vähktõbe põdevate laste ja perede ravi, ravi muutmist ja lootuse andmist sõltumata nende elukohast maailmas.

Kuna Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu ja CCI tegevusvaldkonnad ning eesmärgid suuresti kattuvad, otsustasime koostöö kasuks just nimetatud organisatsiooniga, eelkõige rahvusvahelise kontaktvõrgustiku loomiseks, teabevahetuseks, laiemate võimaluste teadvustamiseks jne.

Meie Liit loodab väga heale pikaajalisele koostööle, mis tuleb kasuks mõlemale poolele.

 

Rohkem infot organisatsioonide kohta: www.childhoodcancerinternational.org ja https://ccieurope.eu/

Soovin toetada